ผู้เขียน

ผู้เขียน

8 คนเป็นกองบรรณาธิการของ Yourtopia นิตยสารที่เปิดกว้าง

เราเปิดตัวเองสู่จักรวาลแห่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ทวีปต่างๆ (โดยมุ่งเน้นไปที่อเมริกาใต้)

เราประกอบด้วยทีมนักข่าวที่เชี่ยวชาญและสร้างบทวิเคราะห์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ปัจจุบันในโลกต่อไปนี้มากที่สุด: ธุรกิจ ต่างประเทศ สื่อ การเมือง สุขภาพ สังคม และกีฬา