การใช้ชีวิตในฐานะคนพิการในยุโรปเป็นเรื่องยากที่สุดที่ไหน?

การใช้ชีวิตในฐานะคนพิการในยุโรปเป็นเรื่องยากที่สุดที่ไหน?

“`html

Les personnes sans handicap sont moins susceptibles d’être à risque de pauvreté que celles en situation de handicap, selon des données provenant de 34 pays européens. Avec environ 101 millions de personnes vivant avec une forme de handicap dans l’Union Européenne, soit 27 % de la population de l’UE âgée de plus de 16 ans, les défis auxquels ces individus sont confrontés sont nombreux. Ils incluent des inégalités significatives qui rendent leur vie difficile, malgré les appels de la Commission européenne pour un niveau de vie décent pour toutes les personnes handicapées. Cet article explore les écarts socioéconomiques entre les personnes avec et sans handicap, mettant en lumière les disparités considérables dans les taux de pauvreté, d’emploi et les avantages sociaux à travers l’Europe.

Comprendre le handicap et son impact en Europe

Le แต้มต่อ est principalement défini par les limitations que peuvent avoir les individus dans certaines activités en raison de problèmes de santé depuis au moins six mois. Ces difficultés peuvent inclure des problèmes de vision, d’audition, de mobilité ou de mémoire. La prévalence du handicap varie considérablement au sein de l’UE, allant de 14,6 % en Bulgarie à 38,4 % en Lettonie en 2022, selon Eurostat.

Le fossé socioéconomique lié au handicap

Les personnes en situation de handicap sont plus susceptibles d’être à risque de pauvreté que celles sans limitation d’activité. En effet, dans l’UE, 20,5 % de la population handicapée était à risque de pauvreté, contre 14,5 % pour les personnes sans handicap. Ce fossé est particulièrement prononcé dans certains pays, soulignant la vulnérabilité économique accrue des personnes handicapées.

L’emploi, un indicateur clé de l’inégalité

En 2022, le taux de chômage moyen dans l’UE était de 9,4 % chez les personnes handicapées, contre 6,1 % chez les non-handicapées. De plus, l’écart d’emploi entre personnes handicapées et non-handicapées était de 21,4 points de pourcentage dans l’UE, révélant une disparité significative sur le marché du travail. Malgré cela, il n’y a pas eu d’amélioration notable de cet écart au cours des dernières années.

Le rôle crucial des transferts sociaux

Les chiffres d’Eurostat montrent que l’impact des transferts sociaux sur le taux de risque de pauvreté est considérable. Sans ces aides, 67,1 % de la population de l’UE en situation de handicap serait à risque de pauvreté, mais ce chiffre tombe à 20,5 % après prise en compte des transferts sociaux.

Des prestations de handicap plus élevées dans les pays nordiques

Certains pays allouent davantage de ressources aux personnes handicapées. En 2021, la part des prestations de handicap dans le total des dépenses de protection sociale était en moyenne de 6,9 % dans l’UE. Les pays nordiques se distinguent par des allocations plus généreuses, reflétant une approche plus inclusive envers les personnes handicapées.

La situation des personnes en situation de handicap en Europe met en lumière les inégalités profondes auxquelles elles sont confrontées, notamment en termes de risque de pauvreté, d’accès à l’emploi et de soutien social. Il est impératif d’adopter des mesures politiques efficaces pour combler ces écarts et garantir l’inclusion et l’autonomie économique de tous les citoyens, indépendamment de leurs capacités.

เครดิต

““

ชาร์ลส์ ฟูโกต์ จาก Yourtopia.fr

ชาร์ลส์ ฟูโกต์

“Charles Foucault” เป็นตัวละครที่สร้างขึ้นโดยทีมงาน Yourtopia.fr โดยรวบรวมนักข่าวที่มีประสบการณ์และทุ่มเทซึ่งเกิดในปี 50 ในปารีส ตัวละครนี้มาจากครอบครัวที่เรียบง่าย ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงถึงความหลงใหลและความทุ่มเทในการสื่อสารมวลชนตั้งแต่อายุยังน้อย โดยเริ่มเขียนให้กับหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสาขาวารสารศาสตร์

แม้ว่า "ชาร์ลส์ ฟูโกต์" จะไม่ใช่บุคคลจริง แต่เรื่องราวสมมติของเขาถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายการเดินทางของนักข่าวผู้มุ่งมั่น ครอบคลุมเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติและความขัดแย้งทางการเมือง “Charles” ถูกนำเสนอในฐานะนักข่าวผู้กล้าหาญ โดยนำความเป็นมืออาชีพและมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่ผู้อ่าน Yourtopia.fr

บทความที่ตีพิมพ์ภายใต้ชื่อ "Charles Foucault" เป็นผลมาจากความพยายามร่วมกันของทีมบรรณาธิการของเราซึ่งมีความมุ่งมั่นร่วมกันในด้านการสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพ การรายงานข่าวเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในโลก และการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ Yourtopia.fr มีเป้าหมายที่จะนำเสนอการรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนและเจาะลึกในลักษณะนี้ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจหัวข้อเหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆ มากขึ้น

โฆษณาที่สนับสนุน

การโฆษณา

บทความของเราที่จะค้นพบ